Büyüler

Kaşık Büyüsü

Tıkla ve Medyum Mesih'i Şimdi Ara: 0532 597 80 79

Kaşık büyüsü, günümüzde insanların birbirlerinden nefret etmesini, hasetlik ve kıskançlık duyguları ile dolmasına neden olan kara büyü çalışmalarından birisidir. Bilinenin aksine büyüler, temelde iki ana sınıfa ayrılsalar da, aslında büyü tipleri üçtür. Bunlardan ilki olan ak büyüler, genellikle ters giden bazı durumların düzeltilmesi, büyü bozma gibi işlemleri içerirken kara büyü, tamamen insanlara zarar vermek, psikolojilerini bozmak, sıkıntı vermek, huzursuzluk ve endişe ortaya çıkarmak, vesvese gibi hedeflerle gerçekleştirilir. Farklı kara büyü ve büyü bozma işlemleri için Medyum Mesih Hoca sizlere yardımcı olabilir. Son olarak kırmızı büyüler, tür olarak kötücül büyü çeşitlerine benzeseler de genellikle cinsel – erotik amaçlı büyü çalışmalarıdır, büyü tarifi gizlidir ve genellikle bir kadın veya erkeği aşık etmek için yapılırlar.
Kaşık büyüsü, kırmızı büyü cinslerinin aksine tam olarak kara büyü çalışmaları için ideal bir örnektir.

Bu büyü, iki arkadaşın olduğu gibi karı kocaların, nişanlı çiftlerin, iş ortaklarının ya da kardeşlerin arasını açmak için yapılabilir. Her kara büyü işleminde olduğu gibi, bu büyü de normal ve iyi niyetli insanların anlayış ve mantıklarını zorlayan çeşitli adımları içerirler. Örneğin, ayırma büyüsü olarak ta sınıflandırılan bu büyüde ölü mezarından alınan toprak kullanılır. Midenizi bulandırabilir veya canınızı sıkabilir; ancak özellikle kötü niyetli enerji varlıkları pisliği, domuz yağını ve kanı severler. Bu nedenle kötücül büyü tarifi adımlarında sık sık bu tip rahatsızlık veren malzemeler kullanılır. Medyum Mesih Hoca, sizlere büyü yapma veya bozma noktasında detaylardan söz etmez ve atılacak adımları sizin için atar.

Kaşık büyüsü aynı zamanda ayırma büyüsü olarak ta bilinir ve büyü tutarsa, arasının açılması istenen kişiler, birbirleri için adeta hiçbir şey ifade etmezler. Bu kişiler, birbirleri için adeta “ölü” gibidirler. Buradan hareketle, ara açma büyüsü olarak ta isimlendirilen ve izleri Anadolu Kültüründe de görülebilen bu büyü tarifi işleminin gerçek hayatta pratik edilen bir büyü olduğunu, etkilerinin gerçek olduğunu kendiniz de görebilirsiniz. Daha sonra büyü tarifi içinde yer alan “ölü toprağı” ve tesir altına alınan kişilerin birbirleri için “ölü” olduğu konusuna tekrar atıfta bulunacağız.

Kaşık Büyüsü Yaptıranlar Kimlerdir?

Kaşık Büyüsü Yaptıranlar Kimlerdir?

Kaşık büyüsü, ismini iki adet tahta kaşığın kullanılmasından alır. Bu büyü, özellikle iki insanın arasını açmak için kullanılır. Kara sihir tarifi pratiklerindendir ve özellikle evli çiftlerin arasını açmak ve yuva yıkmak için yapılırlar. Büyüyü yaptıranlar genellikle aşağıda sıraladığımız etkileri meydana getirmek isterler;

 • Karı kocanın arasını açmak, muhabbet ve sevgiyi ortadan kaldırmak,
 • Kardeşlerin veya çeşitli akraba ilişkilerini sonlandırmak,
 • İnsanları huzursuz, vesveseli ve psikolojik olarak yıpratmak,
 • Arkadaşların arasını açmak ve dostlukları ortadan kaldırmak,
 • İnsan toplulukları arasında haset, düşmanlık, çekememezlik gibi negatif duyguları canlandırmak,
 • Nişanlı çiftlerin veya sevgililerin arasını açmak.

Kaşık büyüsü gerçekken, büyü tarifi pratiğinin etkileri son derece negatif ve olumsuzken bu derece çirkin bir büyü kimler tarafından yapılır? Bunun cevabı oldukça açık; kara büyü tarifi pratikleri özellikle Allah’ı sevmeyen, O’na şirk koşan, dini değerlere ve kaderin kendisine getirdiklerine boyun eğmeyen kişiler tarafından tercih edilir. Kara sihir de temelde zaten, şeytan ile işbirliği içinde olma, iblislerle ortak hareket etme işidir. Buradan hareketle büyü tarifi, özellikle kötü niyetli insanlar tarafından düşmanca hislerle yapılırlar. Kaşık büyüsü, insanları ayırmak için yapılır. Bu amaçla aynı zamanda Süryani Büyüsü, Papaz Büyüsü, Ayırma Büyüsü ve benzeri büyü tarifleri de sık sık gerek medyumlar gerekse amatör insanlar tarafından uygulanırlar. Bizler, büyülerin özellikle de iblislerin devreye sokulduğu kara sihir gibi büyü pratiklerinin kesinlikle ve kesinlikle evde, amatörce ve büyü bilgisi olmadan yapılmasını tavsiye etmiyoruz. Ancak insanlar genellikle bu konudaki tavsiyelere uymazlar ve profesyonel medyum ve hocalar tarafından sıkça dile getirilen bu tavsiyeyi görmezden gelirler.

Kaşık Büyüsü Etkilerini Nasıl Gösterir?

Kaşık Büyüsü Etkilerini Nasıl Gösterir?

Kaşık büyüsü tarifi profesyonel medyum veya kötü insanlar tarafından becerikli bir şekilde yapılabilir. Başarıya ulaşıldığında; kaşık büyüsü etkilerini hızlı bir şekilde gösteren büyülerden bir tanesidir. Bu büyü, etkisini çevrenizdeki insanlara karşı ani, sebebi olmayan düşmanlık, haset, kıskançlık, öfke ve benzeri negatif duyguları hissetmeye başlamanız şeklinde kendisini gösterir. Büyü yapıldığını, çevrenizdeki insanlara karşı beslemeye başladığınız birden bire gelişen duygulardan anlayabilirsiniz. Büyü son derece etkilidir ve yukarıda da bahsettiğimiz gibi büyünün yapıldığı kişiler için birbirleri artık “ölü” birer insandır. Duyarsızlık, dinlememe ve çevrenizde büyünün yapıldığı kişiye karşı hissizleşme ve soğuma, ara açma büyüsü olarak ta bilinen bu büyünün en önemli etkileri arasında yer alır. Kaşık büyüsü için, kaşığa ek olarak mezarlıktaki ölülerin topraklarından faydalandıklarını söylemiştik.

Bu büyü ciddi etkileri olabilen bir büyüdür; belki de bu yüzden sadece uzman medyum ve büyü uzmanları tarafından gerçekleştirilirler. Medyum Mesih Hoca ile iletişime geçerek büyü bozma veya büyüler hakkında bilgi alabilirsiniz. Üstelik, büyüde kullanılan ölü toprağı, mana aleminde insanların birbirleri için adeta yaşarken ölmesine neden olur. Kaşıklar ise, arasının açılması istenen insanların isimleri yazılarak kullanılır. Özetle büyüde alegorik yani mana olarak dikkat çeken her adım ve unsurun gerçek hayatta insanlar üzerinde etkileri olur. Yine bir tür negatif büyü etkisi olarak görülen bitkinlik ve yorgunluk sonrasında hep “üzerimde sanki ölü toprağı var” deriz. Özetle, ölü toprağı büyü tarifi pratiği olduğu kadar gündelik yaşantımızda da kendisini gösteren unsurlardan bir tanesidir.

Kaşık Büyüsü: Büyü Doktrini, Etkileri, Yapılış Zamanı ve Etki Süresi

Kaşık Büyüsü, Büyü Doktrini Etkileri, Yapılış Zamanı ve Etki Süresi

Kaşık büyüsü, özellikle Anadolu’da yaygın olarak yapılan ara açma büyüsü çeşitlerinden birisidir. Bu bir kara sihir çeşidi olup, etkileri anidir. Usta hoca veya profesyonel medyum tarafından yapılırsa, büyü ciddi anlamda etkili olabilir. Büyü için kullanılan tahta kaşıkların üzerine, arasının açılması istenen kişilerin isimleri çoğu zaman Arapça ile yazılır. Daha sonra, bu kaşıklar kabarık kısımları birbirlerine bakacak şekilde bağlanır ve büyü gerçekleştirilmiş olur. Kaşıklar, ölü mezarından alınan kefen parçası kullanılarak birbirlerine bağlanır. Bazı ara açma büyüsü varyasyonlarında ölü toprağı, büyü sırasında kaşıkların üzerine serpiştirilir. Bununla beraber bazı usta hoca ve uzman medyum kişileri birbirlerine bağlanan kaşıkların aynı zamanda bir mezara gömülmesini isteyebilir. Büyüler ve büyü tarifi için atılan adımlar da zaman zaman versiyonlara sahip olabilirler. Yine de büyünün etkisi ve temeli çoğu zaman değişmez.

Günümüzde özellikle kadınlar, sevdiklerine ulaşmak için Medyum Mesih Hoca’yı bu tip talep ve isteklerle ziyaret etmektedirler. Kaşık büyüsü, günümüzde de yaygınlıkla başvurulan kara büyü tiplerinden birisidir. Kimi zaman siyasetçiler, makam veya mevki sahibi olmak isteyen yöneticiler dahi, hedefledikleri kişilerin aralarını açmak için bu kara büyü tarifi ile ilgili adımları atabilirler. Tarihte de yeri olan ara açma büyüsü, farklı din ve kültürlerde farklı şekillerde yapılabilir. Örneğin bir İbrani Büyüsü veya ara açma büyüsü, Hristiyan veya Rus Kültüründe farklı şekillerde yapılabilir. Bu durumda tılsım nesnesi olarak bilinen ve büyü tarifi için kullanılan nesne, cin padişahı ile iletişime geçme, istekte bulunma gibi adımlar atılır. Yine, İslam Kültürü içinde “cin” olarak isimlendirilen kötü ruhlar, farklı kültürlerde “iblis” veya “kötücül ruh” olarak ta isimlendirilirler. Profesyonel medyum aynı zamanda büyü tarihi konusunda da uzmandır.

Medyum Mesih Hoca, büyü bozmak ve büyüler konusundaki engin bilgisi ile sizlere yardımcı olabilecek profesyonel medyum olarak görev yapmaktadır. Örneğin, 2. Dünya Savaşı sırasında önceleri müttefik olan Joseph Stalin ve Adolf Hitler, daha sonra birbirlerine düşman olmuştur. Bu düşmanlık, uzman medyum olarak çalışan Joe Messsing tarafından haber verilmiştir. Kimileri, Adolf Hitler ve Joseph Stalin arasındaki bu düşmanlığın sebebini ara açma büyüsü versiyonlarına bağlarlar. Garip gelebilir, ancak özellikle İngilizler de cadı, uzman medyum, büyücü ve büyü uzmanı gibi kişilerden 2. Dünya Savaşı sırasında sıkça yardım almışlardır. Bugün özellikle istihbarat servislerinin büyücü ve profesyonel medyum olarak çalışan insanlardan yardım aldıkları, kimi dedektiflerin cinayetleri aydınlatmak için medyumlarla iletişime geçtikleri bilinir. Bugün, Medyum Mesih Hoca’yı ziyaret eden ve benzer şekilde ayırma büyüsü için talepte bulunan pek çok siyasetçi ve iş adamı bulunmaktadır. Ancak bu bilgileri üçüncü şahıslarla paylaşmayız; bizim için büyü çalışmaları ile ilgili bilgiler gizli tutulur.

Kaşık Büyüsü ve Diğer Kara Büyü Cinslerinden Korunmak

Kaşık Büyüsü ve Diğer Kara Büyü Cinslerinden Korunmak

Kaşık büyüsü, etkileri ciddi ve etkili şekilde görülen büyülerden bir tanesidir. Kırmızı büyü ve ak büyü tarifi çeşitlerinde olduğu gibi, kara büyü çeşitlerinden korunmak ta mümkündür. Bunun için kişinin yıldızını parlatacak yani yıldızını yükseltecek çeşitli adımların atılması şarttır. Osmanlı Dönemi içinde padişahlar, bu tip büyülerden korunmak için çeşitli önlemler alırlardı. Özellikle kara büyü tarifi çeşitlerinin çok sayıda olduğunu bilmelisiniz. Temas büyüsü, sabun büyüsü, domuz yağı büyüsü gibi ayırma büyüleri, bu tipte büyüler arasında bulunur. Hatta ayırma büyüsü için, “ölü toprağı büyüsü” adında özel bir büyü vardır ve bu büyü hükümdarların yataklarına ölü toprağı serpilmesi şeklinde yapılırdı. Kara büyü tarifi çeşitleri ile ilgili bir diğer ilginç olgu da, şayet adımlar tersten atılırsa büyünün aksi şekilde etki etmesidir. Yani küsleri barıştırmak ve çiftleri birbirlerine daha fazla bağlamak için, ayırma büyüsü adımları tersten atılabilir. Bu bilgiye dayanarak kesinlikle kara sihir uygulamaları üzerinde kendiniz deneme yapmaya kalkmayın; Medyum Mesih Hoca, büyü tarifi için gerekli olan hassas bilgilere ve püf noktalarına sahiptir, kendisi ile iletişime geçerek yardım almayı deneyin.

Kaşık büyüsü başta olmak üzere kara büyüden korunmak için, aşağıda sıraladığımız çeşitli önlemler alınır;

 • Muska ve tılsımlar,
 • Sirkeli su ve kaya tuzu – su karışımı ile yıkanmak veya yatağı,
 • evin kısımlarını temizlemek
 • Nazar boncuğu gibi uğurlu nesneler
 • Büyü bozmak için profesyonel medyum tarafından yapılan tılsım ve de nesnesi
 • Kara büyü için oluşturulmuş kaşıkların bulunması ve tılsımın yok edilmesi
 • Esma, dua ve de telkin çalışmaları,

Büyünün bozulması veya da, hiç etki etmemesini sağlayabilir. Bu noktada, kara büyü tarifi çeşitleri ile ilgili akıllara genellikle şu soru gelir; ayırma büyüsü çeşitleri için kaşık kullanılarak tılsım meydana getirilir. Peki bu tılsım nesnesinin yeri, nasıl ve ne şekilde belirlenir. İşte bu sorunun cevabı tam olarak profesyonel medyum olarak bilinen kişidir. Kara büyü ile ilgilenen uzman medyum, büyü bozma gibi çeşitli işlemler için yine cinlerden faydalanır. Tılsım nesnesinin hangi mezara gömüldüğü veya şayet bir eve saklanmışsa, evin hangi kısmına saklandığı medyum tarafından anında saptanabilir. Benzer bir çalışma, profesyonel medyum tarafından örneğin aşk büyüsü yapılacak kişinin yıldıznamesini belirlemek, hesaplamak için de kullanılır. Bugün Medyum Mesih Hoca da, büyü tarifi adımlarında bu tip bilgilerden faydalanmaktadır.

Kaşık Büyüsü Bozmak İçin Profesyonel Medyum

Kaşık Büyüsü Bozmak için Profesyonel Medyum

Kaşık büyüsü gibi ciddi kara büyü uygulamaları –hatta buna büyünün diğer çeşitlerini de eklemek mümkün- mutlaka profesyonel medyum desteği almanız gereklidir. Amatör girişimler, yalan ve eksik tarifler, başınıza bela açar. Çünkü büyücü ve özellikle de kara sihir ile ilgilenen büyücüler, çoğu zaman cinlerle ve şeytanla hatta cin padişahları ile temas halindedirler. Cin padişahı ile temasa geçmek, ondan çeşitli konularda yardım istemek, Medyum Mesih Hoca gibi, bu işin ilmine vakıf hoca ve profesyonel medyum kişileri tarafından gerçekleştirilir. Ayırma büyüsü, çeşit çeşittir. Hangi büyü tarifi izlenirse izlensin insanların arasını açmak günahtır. Ayrıca büyücülüğün tarihin her devrinde sapkın bir çaba olarak görüldüğünü de burada bir kez daha belirtmekte fayda var.

Medyum Mesih Hoca, istek ve taleplerinize cevap verebilecek profesyonel medyum olarak görev yapar. Bunun için ayırma büyüsü saat kaçta, gecenin hangi saatinde nasıl ve ne şekilde yapılır sorularının cevaplarına sahiptir. Profesyonel medyum aynı zamanda hazırlanan tılsım nesnesinin nereye saklandığını da kolaylıkla size söyleyebilir ve bu tılsımın nasıl yok edilmesi gerektiğinden de sizlere söz edebilir.

Tıkla ve Medyum Mesih'i Şimdi Ara: 0532 597 80 79

İlgili Makaleler

3 Yorum

 1. Herkese merhabalar arkadaşlar ben 1 yıldır nişanlıydım nişanlımdan ayrdıldım ve hiç bi sorun hiç bi dert yokken bir anda ayrıldık düğün hazırlıkları yapmaya başlamıştık 1 ay sonra düğünümüz vardı bi gün yemeğe çıktık bi anda masada bana bağırıp çağırmaya başladı ayrılmak istediğini söyledi benden nefret ettiğini söyledi beni artık hayatında istemediğini söyledi ama ortada en ufak bişe yokken bende ne yapıyım diye düşünürken araştırmaya başladım Medyum Mesih hocamı buldum derdimi bir bir anlattım dedikleri baştan sona herşey çıktı herşeyi biliyor benim derdimi anladı dinledi işimi çözdü ve nişanlımı bana geri getirdi geri bağladı allah razı olsun Medyum Mesih hocamdan herkese tavsiyede bulunmak istiyorum arkadaşlar iyi günler

 2. Ben 2 yıl önce aşk denilen illete bulaştım bir erkeğe tutuldum ama üzülmek kırılmaktan korktuğumdan dolayı hiç oralı olmadım uzak kalmaya çalıştım malum günümüz ilişkileri günü birlik gibi bende böyle olacağından emin olduğumdan dolayı istemedim ama bir türlü kalbime dinletemedim bunu ben ne kadar yok desemde kalbim dinlemiyordu beni sanki onun için atıyordu aradan haftalar aylar derken 2 yıl oldu artık onu çok düşünmeye başladım sürekli rüyalarıma giriyordu onun yanında başka kızlar görünce kıskançlık krizine giriyordum ama birşey yapamıyordum değil bir ilişkimiz tanışmışmıyorduk bile ama ben onun hakkında çok şey biliyordum bu askere gitti korkmaya başladım ona orda birşey olur diye sonra kesin bir karar alarak ona açılmak istedim ama bir türlü cesaret edememiştim son çare olarak zerre inancım olmayan büyü yaptıraya karar verdim sonuç alabileceğimi düşünmüyordum hiç ama kaybedecek hiçbir şeyim yoktu hiç çekinmeden tanır kişi olan Medyum Mesih hocaya derdimi anlattım ne yapabiliriz diye sordum ve bana çok makul gelen fikirler önerdi ve yine inancım olmamasına rağmen bu işlemlere başladık biz sosyal medyadan takipleşiyorduk hikayeme yanıt verdi konuşmaya başladık tanıştık ettik derken bir gün Cat kapı geldi izin almıştı askerden gelmişti öyle sürdü gitti asker de baya konuşmuş bu konuşmayı ilerki evrelere taşımıştık sonrasında bu büyü işlerine olmayan inancım beni çok şaşırttı ve şuan beraberliğimiz 4. Ayı mutluyum iyiki yapmışım bir daha olsa bir daha yaparım

 3. Ben 27 yaşında zorla evlenmiş mutsuz bir kadınım 1 küçük kız çocuğum var eşimle zorla evlendirilmiştim sürekli şiddet görüyordum ama bebeğim olmasından dolayı buna karşı sesimi çıkarmıyordum gidemiyordum bir yere beni bırakmıyordu da bende onu kendimden soğutup beni bırakmasında buldum çareyi bizim buralarda sürekli isminin geçildiği ve saygı duyulan bir bir hoca vardı Medyum Mesih hocaydı aradım derdimi anlattım bu zindan olmuş hayattan kurtulmak istediğimi söyledim bana soğutmak için kaşık büyüsü yapacağını onun benden boşanıp beni bırakıp gideceğini benden kesileceğini söyledi büyük bir umutla inandim ve ben bunu başardım medyum amir Ahmed hocam sağolsun hafataya boşanma davam var ve bu durumdan dolayı şükranlarımı sunarım

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu