Büyüler

Gizli İlimler

Tıkla ve Medyum Muhammed El Ziyad'ı Şimdi Ara: 0532 215 68 88

Gizli ilimler içerisinde bulunan büyüler, vefkler, dualar, muskalar gibi yöntemler en eski zamanlardan beri kişilerin yardımcısı olan yönelimler, yöntemler olmuştur. Sorunlarını kendi yöntemleri, denemeleri ile çözemeyen yerleşik hayata geçiş aşamasındaki insandan günümüzdeki modern insan anlayışına kadar her toplumun içerisindeki bireyler gizli ilimler ile sonuç, çare aramaktadırlar.

Dilek ve ihtiyaçlar, istek ve arzular, beklentiler dualarla ve gizli ilimler ile kişiler tarafından karşılanmaktadır. Yaşamda inanan insan için öncelik her zaman dua yolu olmaktadır. İlk olarak dua etmek, Allah’a yalvarmak, bir isteği, arzuyu, beklentiyi öncelikli olarak Allah’tan istemek inanan insanın yoludur. Fakat dua ile arzusuna kavuşamayan, daha hızlı, kesin ve net bit yol isteyen, duanın gücünü doğru kullanarak aynı zamanda farklı bir yöntem ile ilerlemek isteyen kişiler de gizli ilimlere başvurmaktadırlar.

Yaşam inişli ve çıkışlıdır. Her istek aynı anda karşılanamadığı gibi her zaman sonuç beklemek de yanlış olacaktır. Gizli ilimler yöntemleri içerisinden bir tanesine yönelen ve bu yol ile çözüm bekleyen kişi bunun tamamen tehlikesin sorunsuz olmayacağını düşünmemelidir. Bazı yönelimler güçlüdür fakat gücünün yanında tehlikesi de bulunmaktadır.

Gizli ilimler adından da anlaşılabileceği gibi sırlar ve gizlerle dolu bir bilimdir. Giz dolu olmasının sebebi güçlü ve ruh bilimi ile ilerlemesinden de gelmektedir. Normal bir kişi gizli ilimler ile ilgilenip, onu hem kendi yaşamında hem de başka kişilerin yaşamında kullanabilecek yetkiye sahip olamaz. Kişinin kendi çabaları ile uğraşarak, araştırmalar yaparak gizli ilimler hakkında bilgi toplayabilmesi olasıdır fakat bu bilgi her zaman yüzeysel ve az kalacaktır. Güçlü bilgisi, sezgisi ve becerisi ile gizli ilimler konusunda Medyum Muhammed El Ziyad size yardımcı olacaktır.

Gizli ilimler ile uğraşan kişiler medyumlar, hocalardır. Genellikle bu kişilerin ailelerinden, köklerinden, geleneklerinden gelen bir güçleri, güçlü sezgi yetenekleri ve becerileri olmaktadır. Zamanla kendilerinde fark ettikleri ağır durumlar ile aydınlanır ve bu becerilerin üzerine derin araştırmalar, egzersizler ve çabalar ile daha güçlü ve yetkin hale gelmektedirler. Bir medyum hoca genellikle Irak, Filistin, Mısır asıllı olmaktadır ve bu coğrafyadaki kökleri gizli ilimlerde güçlü sezgilere, becerilere sahip olmaktadır. Medyum Muhammed El Ziyad ailesinden gelen sezgi becerisine zamanla araştırmaları ile katkı sağlayacak öne çıkan medyumalrdandır.

Tarih boyunca gizli ilimler konusu gücünü ve varlığını sürdürmüştür. Büyük imparatorluklarda, padişahlara, Osmanlı döneminde saraylara hakimiyetini sürdüren ilim sahibi medyumlar ve hocalar büyük savaşların, zaferlerin, kurtuluşların süreçlerine dahil olmuş gerek imparatorların kendi şahsi meselelerinde gerekse zafer kazanmak istenilen muharebeler, savaşların geleceğinde gizli ilimler becerileri ile destek vermişlerdir.

Gizli İlimler Nedir?

Gizli ilimler ile ilgili hemen hemen her aşama ve nokta açığa çıkmış eskiden beri gelen araştırmalar, yöntemler ile her nokta titizlikle araştırılmış, açığa çıkartılmaya çalışılmış olsa da günümüzde hala gizli kalan, giz içerisinde olan noktalar ve sırlar bulunmaktadır. Teknolojinin ilerlemesi bu konuda da büyük kolaylık sağlamıştır. Gizli ilimler araştırmacıları hem dünyanın her yerindeki başka araştırmacılar ile kolayca iletişimde kalarak hem de sayısız kaynak ve bilgiye, eski eserlere dijital arşivlerden kolaylıkla ulaşarak araştırmalarını hem hızlı hem de titizlikle sürdürebilmektedirler. Medyum Muhammed El Ziyad gizli ilimler konusunda araştırmalarını uzun yıllar devam ettirmiştir.

Fakat gizli ilimler oldukça geniş ve sonu belli olmayan bir yoldur bundan dolayı da araştırmacılar geldikleri her noktada bir gizli kısmı aydınlattıklarını bilmenin coşkusu ile ilerlemekte ve gizli olan daha fazla kısmı aydınlatma amacı ile hareket etme isteğinde olmaktadırlar.

Hüddam ilmi, Kabala, Yıldızname, Havas İlmi, Simya İlmi gibi gizli ve güçlü ilimler bulunmaktadır. Her ilmin kendisine göre bir gücü, sezgisi, büyüklüğü ve tehlikesi de bulunmaktadır. En çok bilinen gizli ilimler hüddam ve havas ilmi olmaktadır çünkü en güçlü görülen ve tercihe dilen ilimler bu iki kategoridedir.

Aynı zamanda gizli ilimler büyün güçlü tesirli yöntemlerin kaynağını, temelini oluşturmaktadır. Yapılan, hazırlanacak bir muskadan, hazırlanıp uygulanacak güçlü bir büyü yöntemine kadar her aşamanın temelinde gizli ilimlerin bir kısmı, bir dayanağı ve bilgisi bulunmaktadır. Gizli ilimlerin temelini oluşturduğu güçlü bir muska hazırlatmak için Medyum Muhammed El Ziyad ile iletişime geçebilirsiniz.

 1. Havas İlmi: Havas ilmi, Allah’ın yaratmış olduğu canlıların ve bulunan her türlü varlığın, harf, kelime ve duaların gizli, maddi ve manevi özelliklerini kullanarak, gaybdan haber verdiği, varlıklar üzerinde etkili olduğu, çözümler ürettiği ile sürülen bilimdir. Dua ve muskalar havas ilminde önemli yer tutan yöntemlerdir. Sevgi, ayırma, mutluluk, hayırlı sonuçlar, koruma gibi birçok amaç ile muska hazırlanıp kullanılabilmektedir. Aynı zamanda muskalar kişinin kendisi için hazırlatabilmesinin yanında bşr başkası içinde hazırlatabileceği yöntemdir.
 2.  Hüddam İlmi: Hüddam ilmi, doğaüstü varlıkları yöntemlerde kullanan bir bilimdir. Çözümlerde, güçlü yöntemlerde doğaüstü varlıkların, ruhani varlıkların uygulamalarda, yöntemlerde kullanılmasını sağlayan bir bilimdir. Büyü bu ilmin en önemli yöntemidir. Ruhani varlıklar ile büyü yapımı gerçekleştirilir ve bundan dolayı yöntem daha güçlü ve hızlı olacaktır. Bundan dolayı da bu güç doğru ve bilinçli kullanılmalıdır.
 3. Kabala İlmi: Kabala ilk çağ Yahudi toplumunun oluşumuna kadar gittiği düşünülen ilimdir. Kudüs’ün ilk kuruluşunda şehri kuranlardan biri olan Hiram ve arkadaşlarının fikir sistemine verilen isimdir. Dünya’nın bütün sırlarına hakim oldukları ve bu hakim oldukları sırları da bir sandıkta topladıkları düşünülmektedir.
 4. Normalötesi (paranormal) İlimler: Normal ötesi anlamına gelen paranormal, fizik ötesi alem ile alakalı durumları ifade etmektedir. Telepati, hipnoz, telekinezi gibi farklı alanlara sahiptir.
 5. Kehanet: gelecek hakkında bilgi sahibi olma ve geleceğin haberlerinin bugüne taşımadır. Herhangi bilime dayanan bir temeli olmamakla birlikte kişilerin en çok merak ettikleri ve başvurdukları yöntemlerdendir.
 6. Simya İlmi: Simya, maddeyi dönüştürme ve değiştirme sanatıdır. Eski zamanlardan beri var olan bu ilim eski insanlıkta kişilerin bakırı altına çevirmesini iddia etmeleri ile var olmuştur.
 7. Yıldızname: Gezegenlerin, güneşin yani gök cisimlerinin konumlarının kişilerin yaşamında ve kişiliğinde etkisi olduğunu aynı zamanda kişinin doğum tarihi, ismi gibi bilgilerin de onun kişiliğinde ciddi bir etkisi olduğunu düşünen ilimdir.
 8. Hurufilik (Letrizm): Hurufilik, Letrizm olarak da geçmektedir ve kişinin konuşma esnasında söylediği veya yazı dilinde yazmış olduğu sözcüklerin, kelimelerin tılsımlı olduğunu iddia eden öğretidir. Bu düşünceden dolayı da kutsal kitaplarda gizli semboller olduğunu ve bu gizli sembol sistemlerinin kelimelerle simgeleştirildiğini söylemektedir.
 9. Kıyafetnameler: Bir insanın dış görünüşüne bakarak kişiliğini analiz etmektir. Kişinin varlığından, boyundan, avuç içinden, yüzünden, saçlarından onun kişiliği belli olduğunu, bütün bu özelliklerinin onun kişiliğine yansıdığını savunan ilimdir. Genellikle hazır kabullere dayanmaktadır.
 10. Fizyognomi: Yüz tanıma ve yorumlama sanatına denmektedir. Kıyafetnamenin bir türü olarak var olmaktadır.
 11. Bilinç Okuma ve Bilinç Yönlendirme: Gizli ilimlerden olan bu dal, insan bilincinin okunması ve bu bilincin isteğe göre yönlendirilmesidir. Eski el yazması kitaplarda dahi bu durum yazmakta ve bilgiler verilmektedir.
 12. Tayyı Mekan Tayyı Zaman: Tayyı Mekan Tayyı Zaman zaman ve mekan sınırlamasının dışına çıkmak, zaman ve mekana bağlı olmamaktır. Kısa süre içerisinde uzaklara, istenilen yere mesafe, kilometre engeli olmadan gidebilme anlamına gelmektedir. Genellikle geçmişe gitmek için cazip gelmektedir.

Gizli ilimler ile çözüm arayan, yol bulmak isteyen, çok çeşitli gizli ilimler içerisinden uygulanmasını istediği, problemlerini çözmesini umut ettiği kategoriyi seçen ve bu seçiminin sonuçlarına güvenip inanan kişi için bu ilim pozitif bir etki getirecektir. Her durumda olduğu gibi gizli ilimler yöntemine başvuran kişinin de bu yöntemden emin olması ve seçtiği yönteme güvenip inanması gereklidir. Kesin kararınızın ardından gizli ilimler yöntemleri için Medyum Muhammed El Ziyad ile iletişime geçebilirsiniz.

Tıkla ve Medyum Muhammed El Ziyad'ı Şimdi Ara: 0532 215 68 88

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu