Büyüler

Havas İlmi

Tıkla ve Medyum Mesih'i Şimdi Ara: 0532 597 80 79

Havas kelimesinin sözlük anlamı, kendilerini halktan ayrı gören ve üstün sayan kimselerin oluşturduğu sınıf olarak geçmektedir. Havas, insanların üzerinde sıra dışı, üstün, seçkin anlamındadır.

İslam alimleri, Allah’ın yaratmış olduğu her bir varlığın farklı bir özelliği, üstünlüğü ve hikmeti olduğundan o varlıklardaki gizi, ilahi sırları açığa çıkartmak için araştırmalar yapmışlardır. Tabiatta bulunan canlı veya cansız her varlık özellikleri ile birlikte kendine hastır ve bir varlık bir varlığa hiçbir koşulda benzememektedir, tıpkı bir kar tanesinin bir başka kar tanesine benzemiyor oluşu gibi eşsiz ve benzersizdir. Alimler bu özellikleri keşfetmek, açığa çıkartmak için çalışmalar yürütmüş, uğraşlarda bulunmuşlardır.

Nesnelerin gizli özelliklerinin açığa çıkmasını amaçlayan, bu amaç ile hareket edip, gizi aydınlatmak uğruna çabalar veren ve bu gizlerin farklı özelliklerinden yararlanıp kullanmayı amaçlayan ilme havas ilmi denmektedir.

Her farklı canlı kendi türü içerisinde farklı bir konumda ve özellikte bulunmaktadır, bu birçok farklı özelliğin bir araya gelmesi daha farklı ve türünden ayrı bir varlık oluşmasına sebep olacaktır, bu birleşimler, farklılığı sağlayan temek özellikler havas ilmi ile kullanılıp açıklanabilir.

İslam dini havas ilmi ile ilgili birçok özellik ve done bulundurmaktadır. Havas ilminin temeli Müslümanlıktan gelmektedir ve bundan dolayı da bu ilmin dini açıdan herhangi bir sakıncası yoktur. İslam dini de her canlının birbirinden farklı olduğunu söylemektedir.

İnsanlar yaşamlarında yön verici, sorunlarının çözümünde yol gösterici, sıkıntılarını giderebilecek yollar ararlar. Bu arayışın bir noktaya varması ve bu noktanın da kişinin beklediği, istediği yer olması kişinin umudu, bekleyişi için oldukça önemlidir. İnsanın yaşam içerisinde aradığı, bulmayı istediği yol göstericisi bir ilim, bilim olabilmektedir. Bu ilmin de bir dine dayanması, inanışa dayanması kişinin beklentisini ve isteğini daha fazla katlamaktadır. Havas ilmi bu yol gösterici ilimler arasında yer almaktadır. Medyum Mesih havas ilmi konusunda paylaşılacak önemli veri ve bilgilere sahiptir.

Hüddam ilmi ve Havas ilmi insanın yaşamında başına gelen olaylar çerçevesinde bir yol gösterici aradığında, maddi ve manevi destek olacak, yol göstermesinin yanında bir dayanak olup güç alacağı durumlar içerisinde çözümler sunan, destek veren güçlü ilimlerdendir. Bir bilim dalı olarak geçmese de pozitif bilimler gibi kişinin yaşamına pozitif etkiler sağlamak amacı olmasından ötürü güçlü bir ilimdir ve içerisinde bilim dalları da barındırmaktadır.

Bir ilmin içeriğinde hem dini hem de manevi bilimler olması, dayanağının kulaktan dolma bilgiler değil araştırmalar, veriler ve sunular olması o ilmin gücünü ve büyüklüğünü ortaya koymaktadır. Havas ilmi de içeriğinde birçok bilim dalını bulundurmasının yanı sıra sunularını ve verilerini büyük alimlerin araştırmaları, çalışmaları sonucu ortaya koymasından ötürü güçlü bir ilim ve bilim dalıdır. Kişinin manevi olarak böyle güçlü bir ilimden destek alması hem kişiye güven verecek hem de pozitif etki sağlayacaktır. İlmi havas oldukça geniş kapsamlıdır ve içerisinde birçok nokta bulundurur bu noktaların içeriğinden, ilmin geniş kapsamda bilgisine kadar her türlü nokta hakkında aydınlanmak için Medyum Mesih ile iletişime geçmek yararlı olacaktır.

Havas ilmi tıpkı hüddam ilmi gibi içerisinde yıldızname, astroloji, insan anatomisi, fizyoloji, simya, matematik, fizik, doğa bilimi, pozitif bilim, dini bilgi, ebced gibi dalları barındırmaktadır. Havas ilmi içerisinde barındırmış olduğu bu çok çeşitli dallar sayesinde maddi ve manevi çözümleri keskin ve güçlü olarak sunmaktadır.

Havas ilmi, her nesnenin, varlığın birbirinden farklı özelliklerine değinmesinden ötürü gökyüzündeki hareketlerin, yıldızların da birbirinden farklı olan özelliklerini, dizilimlerine dayanmaktadır. Aynı zamanda doğada bulunan her varlığın da farklı durumlarını inceleyip, özelliklerini anlamlandırdığı gibi fizik, kimya gibi dallar ile bu özellikleri açıklamaya, anlamlandırmaya çalışmaktadır.

Hüddam ilminin konu aldığı ruhani varlıkların yanı sıra havas ilminin konu aldığı insanlar, canlılar ve özellikleri oldukça geniş ve önemli konulardandır. Yaşamın içerisindeki sırların aydınlatılması, olayların, insanın başına gelen her türlü yaşanmışlıkların anlamlandırılması, dileklerin ve arzuların istenilen şekilde gerçeğe dönüşmesi yolunda oldukça önemli olan bu ilimler yaşamda büyük bir yere sahiptir.

Havas ilmi, hüddam ilmi gibi gizli ilimler içerisinde yer alan önemli ve güçlü 12 ilim arasındadır. Hüddam ilmi ruhani varlıkların devreye girmesi ile uygulanır ve açıklanırken havas ilmi varlıkların birbirinden farklı olan özellikleri ve bu özelliklerin yorumlanıp kullanılması yönü ile ilerlemektedir. İslam dini kapsamında değerlendirilse de dine göre sakıncalı görünen kısımları da olduğu gözden kaçmamalıdır. Bundan dolayı dikkatli ve oldukça titiz davranılmasında fayda vardır. Medyum Mesih havas ilminin İslami açıdan değerlerine ve bu değerlerin geçilmesi gereken noktalara, zamanlara vakıftır.

İslamiyet içerisinde havas ilmi derecelendirilmiştir. Canlıların üzerindeki özelliklerin aydınlatılması, anlaşılması bir noktada yararlı olsa da bir noktada da zararlı ve sakıncalıdır. Havas ilminin varlıkların özelliklerini keşfetmedeki yöntemlerinden bazıları İslam dini için uygun karşılanıyor olsa da bazı yöntemler sakıncalı ve kötü karşılanmaktadır. Bundan dolayı da havas ilminin derecelerine dikkat edilmeli, uygulamalarında oldukça titiz ve ayrıntılı ilerlenmelidir.

Havas ilminin yöntemleri kapsamında ahlaki ve dini kurallara dikkat edilerek uygulanması aşamasında belirli dereceler bulunmaktadır. Yöntemleri yüzeysel, dikkat etmeden uygulayanlar avam, yöntemleri dikkatli yerine getirenler havas, bütün yöntem ve kuralları dikkatli, titizlik ve bilgelikle yerine getirenler ise hâssü’l-havâs olarak adlandırılmaktadır.

Medyum Mesih havas ilminin bütün kurallarına ve niyetlerine dikkat ederek, uygulama yöntemleri içerisinde dikkat edilmesi gereken dini ve ahlaki dereceleri göz önüne alarak ilerlediğinden havas ilmi dereceleri içerisinde hâssü’l-havâs olarak anılmaktadır. Havas ilmi konusunda uzun zamandır büyük alimlerin çalışmalarını yakından takip edip, uygulamalarına bütün bu çalışmaları örnek alarak ilerlemektedir.

Havas ilmi İslami noktalara dayanmaktadır ve belirli uygulamalar içerisinde İslam için uygun görülmektedir fakat tamamen İslami bir uygulama olarak kabul edilmesi mümkün değildir. Bunun sebebi İslam dininde yaşama ve kadere herhangi bir insani müdahalenin, büyü, muska, vefk yolu ile dileklerin ve isteklerin gerçekleştirilmesi yöntemlerinin kullanılmasının günah sayılması, uygun görülmemesidir. Havas ilmi içerisinde büyü, muska gibi yöntemler kullanıldığında bu ilim hem İslami açıdan uygunluktan çıkar hem de tehlikeli ve daha keskin bir uygulama yolu olmuş olur.

Havas ilmi içerisinde Esma-i Hüsna yazılması ve dualar okunması, surelerden ve ayetlerden destek alınıp alıntılar yapılması ve yazılması ilmin İslami yönünü temsil etmektedir. Fakat dayandığı büyü gibi gizli ilimler kısmında İslami açıdan çıkmaktadır.

Büyü ve duaların yanı sıra muskalar da ilmi havas uygulamalarında önemli bir yere sahiptir. Kağıtlara yazılan özel dua ve sureler ile hazırlanan muskalar aynı zamanda içeriğinde büyü de barındırmasından ötürü dahil olduğu noktada ilmin İslami yönünü ayrıştırıp sakıncaya sokmaktadır. Muskalar büyü ve dualar ile hazırlanıp kişilerin boyunlarına, yaşam alanlarında bulunan özel yerlere yerleştirilip kısa sürede korumasını ve beklenene etkisini gösteren güçlü sembollerdendir. Eski zamanlardan beri bir noktada gizli ilimler ve manevi çözümler konusunda gelenek haline de gelmiş olan muskalar ilmi havas uygulamalarında da sıkça kullanılmaktadır.  

Havas ilmi yalnızca manevi açıdan güçlü kişiler tarafından hazırlanıp, araştırılıp, uygulanmalıdır. Oldukça geniş, kapsamlı ve keskin bir ilim olmasından dolayı bilinçsiz, yeterli bilgi ve birikim olmadan ilerlenebilecek bir yöntem değildir. İlmin içerisinde kullanılacak olan her bir yöntem ve uygulama büyük alimlerin araştırmalarına ve sundukları verilere dayanmalıdır bu dayanım da yalnızca gerçekten bu ilmi bilen, araştıran ve ilmin içerisinde olan kişiler tarafından gerçekleştirilebilir. Medyum Mesih ilmi havas uygulamalarında kendisinin de uzun yıllardır dahil olup araştırdığı çalışmaların verileri kapsamında ilerlemektedir.

Tıkla ve Medyum Mesih'i Şimdi Ara: 0532 597 80 79

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. Bir süredir internette araştırma yapıyordum eşimle olan sıkıntılarımız vardı üstesinden gelemiyorduk ne yapsam olmuyordu bana karşı çok farklı davranmaya ve bende araştırmalarım sonucunda Medyum Mesih hocamı buldum hocama eşimden ve sıkıntılarımızdan bahsettim hocamda gerekli işlemleri yapıp sorunlarımızı çözebileceğini söyledi hocama inandım ce güvendim gerçekten dürüst bir kişiye benziyordu ve yaptığı bakımda evimizde bir büyü gözüktüğünü söyledi hocam bu büyüyü bozup eşimle aramızı düzelteceğini söyledi ve bende hocamın benden istediklerini yerine getirdikten sonra işleme başladı 14 gün süren bir çalışma sonrasında eşimle aramızdaki sorunlar bir anda bitti çok şaşırdım ve iyiki Medyum Mesih hocama inanmışım iyiki güvenmişim şu an eskisinden daha mutlu ve huzurluyuz iyiki varsınız hocam arkadaşlara Medyum Mesih hocamı herkese tavsiye etmek istiyorum iyi günler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu