Dualar

Aşk Duası

Tıkla ve Medyum Mesih'i Şimdi Ara: 0532 597 80 79

Dualar, yaşam içerisinde inanan insanların tercih ettikleri manevi bir yoldur. İnsanlar yaşamak istedikleri olayları, kalplerinden geçen dilekleri dualar ile dile dökerek hem kalpten hem de sözcükler ile dillendirerek Allah’tan isterler. Kişinin kalbinden geçenler sahici istekleriyse ve bu dileklerin gerçekleşmesi kişi için hayırlı ise duaların kabul olduğunu görebileceklerdir. Fakat hayırsız durumlar getirebilecek dilekler de kabul olmayacaktır.

Dualar ile insanlar hayırlı olana kavuşabilmektedirler. Aşk duası da kişinin yaşamına hayır getirebilecek, mutluluk verecek aşkı getirebilecek manevi bir yöntemdir.

Gizli ilimler ve manevi yöntemler konusunda araştırmalar yapan, manevi yönden etkisi büyük olan ve kişinin dileklerine kavuşmasında büyük yarar sağlayacak yöntemleri araştıran kişinin karşısına dualar çıkacaktır. İnanan insanın varlığından itibaren dualar etkileri ile yaşamın içerisinde var olmuşturlar. Kişiler dileklerini ve isteklerini dua yolu ile iletmektedirler.

Aşk da güçlü bir duygudur. Bu gücü tutkudan, çekimden, mutluluktan ve huzurdan almaktadır. Büyün bu olumlu duyguların varlığı aşkın varlığı ile oluşmaktadır. Bu olumlu duygular birleştiğinde bütün olumsuzluklar da yok olmaktadır.

Aşk gibi güçlü bir duyguyu yaşamak isteyen, yaşamında aşkın mutluluğunu ve huzurunu görmek isteyen fakat ona ulaşamayan, ulaşsa da hayale ettiği gibi yaşayamayan kişiler aşk duasına başvurmaktadırlar.

Aşk duası ile internet kaynakları da dahil olmak üzere birçok yanlış ve doğru bilgi karmaşası bulunmaktadır. İnsanlar artık hangisine inanmaları gerektiği konusunda da karmaşalar yaşamaktadır. Bu karmaşaları önlemek için ilk olarak aşık etme duasını anlatarak başlayacağız.

Aşık Etme Duası

Aşık etme duası kişinin dilediği kişiyi hayatına çekmek, aşık olmasını sağlamak ve huzurlu bir aşk yaşamına adım atmak için tercih edilen manevi bir yöntemdir. Manevi yöntemler içerisinde ak, saf, güçlü ve temiz bir işlemdir.

Aşık etme duası ile kişiler aşkı yaşamak istedikleri durumlara çare bulabilmektedirler. Bu duygu genelde kadere bırakılan, kaderin ağlarını örmesi ile oluşacağına inanılıp bunu bekleme durumuna sürüklenmektedir. Fakat aşkın bundan daha fazlasına ihtiyacı olduğunu, mutlu bir aşk için onu kaderin getirmesinin yanı sıra kendisinin de ona koşması gerektiğini hisseden kişi bu uğurda çabalayacaktır. Bu çabalardan en güçlü olanı da dua etmektir.

Dualar elbette kişinin kendi kendine edip, dile döküp, isteme yöntemidir. Fakat güçlü bir dua işlemi ardından güçlü bir etki getirecektir.

Medyumlar ile birlikte bu sürecin yürütülmesi sonunda kişinin dileklerine ulaşmasını sağlayacaktır. Medyumun güçlü ilmi ve bilgisi sayesinde hazırlanan güçlü bir dua ile kişi istediği kişiyi kendisine aşık edebilecektir.

Aşk büyüsü, aşk vefki gibi işlemlerin karşısında aşk duası manevi yönden daha güçlü, daha temiz ve ak bir işlem olarak kalmaktadır. Medyum Mesih ile güçlü bir aşık etme duası hazırlayabilir ve aşkı yaşamınıza çekebilirsiniz.

En Etkili Aşk Duası

Dua kendi başına oldukça etkili ve diğer işlemlerin arasından hayırlı, temiz, maneviyatının güçlü olması özellikleri ile sıyrılmaktadır. Büyü ve vefk gibi daha tehlikeli özellikle de kara işlemlerden sayılabilecek çeşitlerde işlemlere bulaşmaktan çekinen korkan bir kişi için büyü hem güvenli hem de keskin bir yoldur.

İnanan bir insan yaşamının her anında duaya sığınabilir. Dileklerini ve isteklerini duaları ile yaşamına dökebilir. Fakat bu dualar her zaman tutmaz, dua ile edilen istekler her zaman karşılık bulmaz. Duaların karşılığının bulunması, kabul olunması için belirli kategoriler vardır. Öncelikle inanç bir dua için çok gereklidir. İnanmayarak edilen dualar yolunu bulmayacaktır. Dua gerçekten kalpten istenmeli, yürekten gelip dile dökülmelidir. Aşk veya aşık olduğu kişiyi isteyen kişi kalbinde bu isteği güçlü tutmalıdır.

Aşk duasının etkisine kavuşulması için gerekli olan diğer bir işlem de doğru dua etmektir. Ağızın kenarıyla, isteksiz ve yanlış edilen duaların da gerçekliği pek görülmemiştir. Bu noktada önemli olan bir konudan da bahsetmek gereklidir. Dualar Allah tarafından kabul olmaktadır. Bu dua işlemleri yaratıcıya iletilecek olan duanın doğru olmasını, doğru edilmesini ve kişinin isteğini doğru şekilde ifade etmesini sağlayacaktır. Doğru zamanda doğru şekilde edilen dualar hayrını bulacaktır. Fakat istenilen hayırsız ise kabul olması zordur.

En etkili duanın hazırlanması noktasında mutlaka bir medyumdan veya hocadan destek alınmalıdır. Unutulmamalıdır ki dualar kalpten gelip dile dökülse de tam ifadelerle, istenilenin doğru şekilde dile dökülmesi zor bir süreçtir ve bu noktada bir profesyonelin yardımına ihtiyaç vardır.

Medyum Mesih etkili bir aşk duası hazırlanması konusunda sizlere yardımcı olacaktır. Duanın hazırlanması, dileğin doğru bir şekilde istenilmesi için duanın nasıl bir süreçte işleneceği, kişinin bu duayı okuması gerekli olan zamanlar noktasında ilmi ve bilimi ile sizlere destek olacaktır.

12 Saatte Etkili Aşk Duası

Her manevi sürecin etkisi, yöntemi farklı şekilde olmaktadır. Bu farklılığın kişilerden de oluştuğu söylenebilir. Her insan kendine özeldir, karakteri, duruşu, düşünceleri, yaşamı kendisine özel ve farklıdır. Yaratılış gereği hiçbir insan bir diğerine benzemez. Bu manevi yöntemler de insanlara, onların karakterlerine ve duygusal durumlarına etki etmek amacı ile yapılmaktadır. Bundan dolayı kendine özgü insana uygulanan farklı yöntemler değişik süreçler ve süreler doğuracaktır.

Dualar manevi yönden güçlü olsalar da hayırlı bir sonuç getirmelidirler. Yalnızca hayırlı bir sonuç getirebilecek dualar gerçek olacaktır. Bir kişinin size aşık olması, platonik olduğunuz kişinin aşkınıza karşılık vermesi, açılmaya korktuğunuz kişiye açılmak ve karşılığında aşk bulmak gibi işlemler için aşk duası yapılmalıdır.

Aşk duasının etki süresi, yöntemi yapan ve bu süreci yöneten medyumun bilgisine, tecrübesine, başarısına bağlı olacağı gibi aynı zamanda yöntemin uygulandığı kişinin karakteri, düşünceleri, duygusal durumu ve yaşamı da belirleyici olacaktır.

Başarı ile yürütülen ve uygulanan bir aşk duasının en erken etkilerinin görülmesi süreci 12 saattir. Bu 12 saatlik süre dilimi içerisinde dua edilen ve aşık olması istenilen kişide ilk etkiler görülecektir. Normalde görmediği, farkında olmadığı kişinin farkına varma, o kişiyi değerlendirme, aklında neden olmasın, olabilir sözcüklerinin geçmeye başlaması ile ilk etkiler görülecektir.

Kısa bir süre içerisinde oldukça güçlü olan ve yaşamınızdaki tutsaklıkları, umutsuzlukları yok edebilecek bir aşka ulaşmak için aşk duası yöntemini Medyum Mesih ile konuşabilir, yöntem hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

Aşk Duası Nasıl Yapılır?

Aşk duası yapılması aşamasında ilk olarak istenilen durumun kişinin kalbinden gönlünden gelmesi gereklidir Yani kişi duanın sonunda göreceği tesiri kalbinden açıkça istemeli ve bu isteğin gerçek olacağına da inanmalıdır. Fakat bu inanış körü körüne olmamalı, bu sonuç benim için hayırlı diyerek inanılmalıdır. Bu inanışın ardından kişinin niyeti de önemli bir noktadır. Kişi dua konusunda rabbinden aşkı isterken niyet etmelidir.

Medyuma isteği doğrultusunda başvuran kişi bu sürece başlamış olur. Medyum ile güçlü bir dua hazırlanır bu hazırlanan dua medyumun yönergelerine uyularak dillendirilir, edilir. Bu dualar genellikle ard arda gelecek günlerde okunur. Araya gün almadan ard arda hazırlanan dua okunarak etkilerin daha hızlı görülmesi amaçlanır.

Hazırlanan aşk duası, açık, kişinin dileğini açıkça belirten, güçlü cümleler ile hazırlanmış ve ben isteğimi dillendiriyorum, kalbimden güçlü olarak geçeni sana sunuyorum sen benim için hayırlı ise kabul et gibi bir cümleye benzerlik gösteren, bu yapıda olacak şekilde olmalıdır.

Aşk duasının kişi tarafından okunması esnasında kişinin abdestli olması duanın tesirini arttıracaktır. Abdest farz olan bir ibadettir ve dua da bir ibadet sayılmaktadır. Abdestli bir şekilde edilen dualar hayırlı kapıların açılmasını sağlayacaktır.

Tıkla ve Medyum Mesih'i Şimdi Ara: 0532 597 80 79

İlgili Makaleler

5 Yorum

  1. Uzun bir süredir aşık olduğum bir kız arkadaşım vardı ona karşı duygularımı anlatamıyordum ne yapacağımı bilmiyordum ama beni görsün artık ona karşı boş olmadığımı görsün istiyordum bu konuyu arkadaşlarla konuşuyorduk ve bir arkadaşımın bana önerisi üzerine Medyum Mesih Hocamla tanıştım ve hocama derdimi anlattım hocam da bana aşık etme işlemi yapacağımızı söyledi ve benimde onayımı aldıktan sonra işleme başladık 21 günlük süren çalışmadan sonra kız arkadaşım bana geldi ve aşık olduğunu söyledi çok şaşırdım ve çok mutlu oldum Allah senden razı olsun Medyum Mesih hocam Allah ne muradınız varsa versin inşallah

  2. Uzun zamandır hoşlandığım bir erkek arkadaşım vardı aynı yerde çalışıyoruz ama sevdiği birisi bana herşeyini anlatıyordu her derdini sıkıntısını anlatıyordu ama bilmiyordu ki benim ona karşı hislerimin olduğunu ve ne yapacağımı bilemiyordum anlatsam ne der ne yapar bilmiyordum korkuyordum onu kaybetmekten ne yapacağımı bilmiyordum internette araştırma yapıyordum nasıl aşık ederdim kendime nasıl kendimi gösteririm diye ve karşıma Medyum Mesih hocam çıktı hocamı aradım ve bilgileri verdikten sonra hocam aşık etme çalışması yapacağımızı söyledi hocams onay verdikten sonra işleme başladık işlem süresince hocamin her dediğini uyguladım ve ne istediyse yerine getirdim hocam dan Allah razı olsun ki 21 günlük çalışma sonrasında aşık olduğum adamı bana getirdi ve aşık etti Allah ne muradınız varsa versin inşallah Medyum Mesih hocam sonsuz teşekkürler

  3. Benim küçük yaştan beri duygularım yoktu hiç aşık olmadım birisini sevemedim birisine aşık olamadım çok arkadaşım oldu ama hepsi normal arkadaşlık sureciydi aşık olmayı çok denedim ama bir türlü başaramıyordum öyle bir hissim yoktu yaşım 24 olmuştu ama halen hayatıma kimse girmemişti artık bir sevgilim olsun ve bende herkes gibi mutlu oluyum ve yuva kuruyum istiyordum sürekli araştırmalar içerisindeydim bundan 1,2 ay önce yine internette araştırma yaparken karşıma Medyum Mesih hocam çıktı hocamı aradım ve derdimi anlattım hocam 21 günlük sürecek bir aşık etme çalışması yapacağımızı söyledi ve onayladım hocam verdiğim gerekli bilgilerden sonra işleme başladı ve işlem süresince benden ufak tefek yapmam gerektigini söylediği bir kaç işlemler oldunve onları yerine getirdim işlemin bitmesi iple çekiyordum ve son gün geldi işlemi bitirdi hocam işlem bittikten sonra bir anda oturduğum cafedeki bir çocuğa bir anda tutuldum ve ona aşık olduğumu hissettim ve artık duygularımın olduğunu hisettemeye başladım ve şu an aşık olduğum çocukla beraberim ve çok mutluyuz Allah’ım iyiki seni karşıma çıkardı Allah senden razı olsun Medyum Mesih hocam iyiki varsınız herkese tavsiye ediyorum arkadaşlar

  4. Uzun bir süredir bir kıza aşığım ve ona karşı açılamıyordum konuşmaya cesaret edemiyordum kendimi ona gösteremiyordum ama bir an önce beni görsün ve hayatıma girsin istiyordum bunun için ne yapacağımı bilemiyordum ve arkadaşımın önerisi üzerine Medyum Mesih Hocam ile tanıştım hocam sorunu anlattım ve hocam da bana aşık etme ve bağlama çalışması yapacağımızı söyledi hocama güvendim ve işlem için onayımı verdim verdiğim onaydan sonra işleme başladık 21 gün sürecek bir çalışma olacağını söylemişti hocam inşallah dayanabilirim diyordum ama korkuyordum ne yapacağımı bilmiyordum bir kaç gün geçti ve yavaş yavaş işlem devam ediyordu ve 14 gün sürdü çalışma çok şaşırdım ve kız bana gelip benden hoşlandığını ve bana aşık olduğunu söyledi şu an çok mutluyuz Allah tuttuğunuzu altın etsin inşallah Medyum Mesih Hocam iyiki varsınız

  5. Bir süredir hoşlandığım bir kız vardı uzun bir süre bekledim ve tam zamanını bulup yanına gittim ve kendimi açıkladım ve ona karşı olan hislerimi soyledim ama kız henüz bir ilişki kurmak istemediğini söyledi ama ben ona aşıktım onu istiyordum benden hoşlanması için ne yapabilirim diye düşünürken bir arkadaşım bana Medyum Mesih Hocayı önerdi hocamı internette araştırdım numarasını buldum ve aradım konuyu anlattım hocam da aşık etme ve bağlama çalışması yapacağımızı söyledi onay verdim ve hocamın benden istediklerini yerine getirdikten sonra işleme başladık hocamın yaptığı 14 gün süren çalışma sonrasında işlemi bitirdi hocam ve işlem bittikten sonra kız yanıma gelip teklifimi kabul ettiğini ve onun da bana hislerinin olmaya başladığını söyledi herşey senin sayende oluştu Medyum Mesih hocam Allah ne muradınız varsa versin inşallah sonsuz teşekkürler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu